ASME : B 16.5: فلنج استانداردطراحی

رده بندی فشار مطابق استاندارد :34.B16 : ANSI

2500-1500-900-600-300-150: کاری کالس

 

فلنج اوریفیس نوعی فلنج گلودار است که دارای یک سوراخ عرضی با نام jack screw و یک سوراخی طولی در سرتاسر فلنج است. این نوع فلنج در خطوط لوله ای استفاده می شود که نیاز به اندازه گیری مداوم شدت جریان سیال داخل لوله می باشد.
هنگامی که یک جفت فلنج روبروی یکدیگر متصل میشوند، نازل های اندازی گیری فشار داخل سوراخ های طولی فلنج روبروی هم قرار گرفته و اندازه گیری فشار را میسر می سازد.سوراخ jack screw به منظور آسانی جدا کردن فلنج ها برای بازرسی یا تعویض فلنج ها یا واشر (gasket) استفاده می شود. این فلنج در دو نوع raised face و RTJ ساخته می شود.

منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید